Uprawnienia żeglarza – sprawdź, jakie szkolenie musisz ukończyć

Żeglarstwo pełnomorskie to pasja, która dostarcza wielu przeżyć na wodzie, a przy tym pozwala zwiedzać świat. Wystarczy dotrzeć samochodem, autokarem bądź samolotem do wybranego miejsca i wynająć jacht – a potem popłynąć gdzie dusza zapragnie. Trzeba natomiast spełnić dwa warunki: po pierwsze – umieć żeglować, aby móc poradzić sobie w różnych sytuacjach w porcie i na morzu, po drugie – posiadać odpowiednią dokumentację.

Co dają uprawnienia żeglarskie?

Uprawnienia żeglarskie można porównać do prawa jazdy: różne kategorie pozwalają legalnie prowadzić określone pojazdy po drogach publicznych. Im wyższe kwalifikacje, tym więcej możliwości. Bardzo podobnie jest z uprawnieniami w żeglarstwie, które regulowane są nowo zmienionymi przepisami z 2013 roku.

Pierwszy stopień to żeglarz jachtowy. Takie uprawnienia można zdobyć już po ukończeniu 14 roku życia. Po zdanym egzaminie można bez ograniczeń prowadzić jacht żaglowy po wodach śródlądowych. Posiadaczowi patentu żeglarza wolno prowadzić jacht na morzu w odległości do 2 mil od brzegu, o ile długość jachtu nie przekracza 12 metrów.

Jeżeli ktoś chce żeglować po morzu jachtami o długości do 18 metrów, powinien postarać się o uprawnienia jachtowego sternika morskiego. Do egzaminu podejść może tylko osoba pełnoletnia, mająca na swoim koncie co najmniej 200 wypływanych godzin w przynajmniej dwóch rejsach.

Aby zostać kapitanem i móc żeglować bez ograniczeń, prowadząc jachty dowolnej wielkości, trzeba najpierw uzyskać patent jachtowego sternika morskiego, a następnie odbyć co najmniej 6 rejsów morskich trwających łącznie 1 200 godzin. Pensum wynosi minimum 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba ponad 7,5 m, w tym 100 godzin żeglowania po wodach morskich z zawinięciem do 2 lub więcej portów oraz przynajmniej 100 godzin (jeden rejs) jachtem, którego kadłub ma ponad 20 m długości.

Patenty żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego wydawane są przez Polski Związek Żeglarski. Innymi dokumentami uprawniającymi do prowadzenia jachtu są między innym: międzynarodowy certyfikat ISSA, brytyjski certyfikat Royal Yachting Association, chorwacka licencja Voditelj Brodice.

Jak uzyskać uprawnienia żeglarskie?

W całej Polsce organizowane są szkolenia żeglarskie, podczas których można uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zdobycia uprawnień. Nie są one obowiązkowe – do egzaminu na żeglarza jachtowego może podejść każdy, nawet ten, kto zdobył pierwsze szlify np. pod okiem kogoś z rodziny.

Szkolenia na żeglarza jachtowego trwają zazwyczaj tydzień lub dwa, wystarczą więc jedne wakacje pod żaglami. Można je także odbyć w formie rejsu szkoleniowego. Trzeba jednak pamiętać, że do zapoznania jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Certyfikat ISSA można uzyskać podczas rejsów turystyczno-stażowych.

Czy można zdobyć uprawnienia żeglarskie, nie umiejąc pływać? Teoretycznie tak, przepisy nie nakazują posiadania karty pływackiej, ale umiejętność pływania jest gorąco zalecana.

Jakie uprawnienia żeglarskie są wymagane w Chorwacji?

Chorwacja to prawdziwy raj dla żeglarzy, ma jednak swoje wymagania: nie honoruje ona certyfikatu ISSA. Uznaje natomiast uprawnienia polskie, ale w nieco innym zakresie, ponadto wymaga posiadania uprawnień radiooperatora. Niektórzy polscy żeglarze decydują się na chorwacki patent o nazwie Voditelj Brodice, obejmujący także uprawnienia na radio UKF – należy zdać egzamin w kapitanacie portu. Patent Voditelj Brodice uprawnia do prowadzenia jachtów jedynie na wodach terytorialnych Chorwacji.

Polski kapitan jachtowy może w Chorwacji prowadzić rejsy morskie jachtami do 500 GT (mowa o tonażu pojemnościowym brutto). Jachtowy sternik morski może prowadzić rejsy na chorwackich wodach wewnętrznych. Żeglarz jachtowy z kolei może pływać po wodach terytorialnych Chorwacji oraz na odległość do 1 mili morskiej od brzegów wysp. We wszystkich trzech kategoriach w Chorwacji obowiązkowy jest patent radiowy SRC.