Cookies

Polityka prywatności i cookies

Globtourist Piotr Banach Aleksandra Leśniewska ( Globtourist ), ul. Jacka Malczewskiego 5, 78 – 100 Kołobrzeg, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Globtourist i użytkownika serwisu oraz subskrybenta e-mailingów należących do Globtourist obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.globtourist.com
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Globtourist nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu i e-mailingu.

1.Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2.Informacje firmowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

GLOBTOURIST PIOTR BANACH
ALEKSNDRA LEŚNIEWSKA
UL. J. MALCZEWSKIEGO 5
78-100 KOŁOBRZEG
NIP: 6711653260
REGON: 320406450
Tel: 506 131 202, e-mail: info@globtourist.com

3. Procedury
W czasie korzystania ze strony internetowej i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania/rezerwacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

4. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
- zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury).
- udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
- udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach.
- wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych
- analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty.
- działalności marketingowej w internecie, również na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram.
- analizy zachowań użytkownika na stronie globtourist.com oraz tworzenia spersonalizowanych reklam przez Google Ads - szczegółowe informacje na temat prywatności i warunków Google

5. Przekaz danych osobowych osobom trzecim

Dane zbierane podczas transakcji przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania dokumentu Umowy - Zgłoszenia.
Firma nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników serwisu.
Dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, celem obciążenia karty kredytowej lub do partnerów z którymi współpracujemy w zakresie organizacji wyjazdu turystycznego i realizacji zamówionych usług, w tym: firmom ubezpieczeniowym, naszym partnerom, z którymi mamy podpisane umowy agencyjne w zakresie rezerwacji czarterów jachtów oraz organizacji rejsów na jachtach, firmie księgowej, partnerom obsługującym realizowany przez nas transport autokarowy do Chorwacji, stowarzyszeniu ISSA, firmie, która zajmuje się wysyłką newsletter, a także fimie obsługującą stronę informatyczna i hostingowi naszego serwisu. Firma nie będzie wykorzystywać danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest niezbędne celem dokonania rezerwacji oferty turystycznej.

6. Narzędzia analityczne

Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Globtourist Piotr Banach Aleksandra Leśniewska, ul. J. Malczewskiego 5, 78-100 Kołobrzeg, w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Freshmail.

7. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane biorąc pod uwagę także przepisy o rachunkowości czy okres przedawnienia roszczeń. Jednocześnie przetwarzanie danych pozwala nam na negocjowanie dodatkowych rabatów udzielanych przez armatorów i innych firm w imieniu których działamy. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z jednego z przysługujących praw opisanych w punkcie 8.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
c) wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
f) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Prawa użytkownika

Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez zaznaczenie checkboxa określającego tą zgodę w formularzu elektronicznym znajdującym się na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych .

10. Informacje dodatkowe


Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do Globtourist możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych takich jak: imie i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja e-mailingu
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych e-mailingów należących do Globtourist wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy wysyłkowej e-mailingu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Globtourist zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Globtourist wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
Globtourist zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Globtourist rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-mailingów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Globtourist.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należącego do Globtourist mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Serwis internetowy GlobTourist wykorzystuje ciasteczka do prowadzenia kampanii reklamowych oraz zbierania danych statystycznych. W tym zakresie, obsługa może zostać powierzona podmiotom trzecim.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, które można znaleźć na poniższych stronach:


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie dokonywać rejestracji w bazie subskrybentów e-mailingu należącej do Globtourist oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Globtourist.